Published On: 7 aprila, 2021364 words2 min read

Župnija Radmirje
Radmirje 52
3333 LJUBNO OB SAVINJI

Župnik: msgr. Jožef Vratanar

kontakt: 03 584 1096

____________________________________________________

Župnija v Radmirju je nastala 1782 in je do nedavnega nosila naslov sv. Frančišek na Straži. Na njenem sedanjem ozemlju so bile že v srednjem veku tri cerkve: sv. Mihael v Radmirju, sv. Jakob v Okonini in sv. Barbara na Straži.

Prvotno cerkev sv. Barbare so zgradili konec 15. stol. Ko se je v letih okoli 1715 pričelo čaščenje sv. Frančiška Ksaverja in so v cerkvi postavili njegovo podobo, se je povečal dotok romarjev in pokazala se je potreba po prostornejši cerkvi. Sezidali so jo v letih 1721 do 1725.


sv. Frančišek Ksaverij, Radmirje

Pod župnijo Radmirje sodita še dve podružnici:

  • Cerkev sv. Mihaela v Radmirju, se prvič omenja leta 1305. Takrat je bila podružnična cerkev Gornjega Grada. 1631 so bili v cerkvi trije oltarji: sv. Mihaela, sv. Marka in sv. Vida. Cerkev je zelo trpela v potresu 1895, zato so morali rebrasti svod zamenjati z banjastim. Zvonova je imela iz leta 1540 in 1668. 1876 so enega teh zamenjali za novega. Vsi sedanji oltarji sv. Mihaela, sv. Florjana in sv. Štefana so iz srede 17. stoletja.
  • Cerkev sv. Jakoba v Okonini, se omenja v gornjegrajskem urbarju 1426. Najprej je bila podružnična cerkev Rečice. 1631 je imela tri oltarje (sv. Jakob, sv. Križ, sv. Anton). Vizitator je tu naročil, naj se oltar pred cerkvijo podre, okna na cerkvi naj se povečajo. 1659 je bila cerkev še gotska s stolpičem na strehi. 1824 je bila cerkev priključena župniji sv. Frančiška na Straži.


Sv. Mihael, Radmirje

____________________________________________________

V romarski cerkvi ima izreden pomen radmirska zakladnica, v kateri so se zbirala darila iz avstrijskega, poljskega, francoskega in neapeljskega dvora. Od ohranjenih zlatarskih dragocenosti sta posebno kvalitetna zlati kelih s pateno, delo pariškega mojstra R.J.Augusta (1760), in z dragimi kamni okrašena moštranca, delo dunajskega zlatarja J.J.Wurtha (1746). Med baročnimi mašnimi oblačili so plašči, ki so jih darovale cesarica Marija Terezija (1750), poljska kraljica Marija Jožefa (1753) in mati francoskega kralja Ludvika XVI. (1763).

V javnosti dostopni zakladnici je veliko ogleda vredne cerkvene opreme in mašnih plaščev.

Sv. Jakob, Okonina

Leave your comment

Related posts